Jste organizace poskytující sociální služby na území města Písku a v jeho nejbližším okolí? Potřebujete dobrovolníky?

OBRAŤTE SE NA NÁS, NA JAKÝKOLIV Z KONTAKTŮ A SVÉ POŽADAVKY NA DOBROVOLNÍKA SPECIFIKUJTE, VČETNĚ POPISU JEHO ČINNOSTI.

TENTO POŽADAVEK MŮŽETE KDYKOLIV MODIFIKOVAT.