Aktualizovaný leták Bonum

Finální verze našeho letáku.

Čestné prohlášení dobrovolníka pro ostatní programy

Čestné prohlášení dobrovolníka k přiložení k výpisu z Rejstříku trestů

Kodex dobrovolníka

Informační materiál pro dobrovolníka

Poučení dobrovolníka o pojištění a cenných věcech

Poučení o zajištění pojištění dobrovolníka dobrovolnickým centrem.

Informations about insurance and valuable personal things

Basic informations about it.

Registrační karta dobrovolníka GDPR

Aktualizovaná registrační karta dobrovolníka, obsahující souhlas zákonného zástupce a souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů dobrovolníka podle nejnovější legislativy,

Potvrzení lékař pro programy Barevné odpoledne a Rozsviť můj den

Nezbytné potvrzení pro zmíněné programy, v ostatních programech je čestné prohlášení.

Registration card of volunteer

New version with Consent to the processing of personal data.

 

Affidavit for work with children or seniors

English version of document for program Barevné odpoledne (Colorfull afternoon) and Rozsviť můj den (Lighting my day)

Affidavit on criminal integrity and medical&psychological eligibilty

English version of document for program Barevné odpoledne (Colorfull afternoon) and Rozsviť můj den (Lighting my day)