Kodex dobrovolníka

Informační materiál pro dobrovolníka

Aktualizovaný leták Bonum

Finální verze našeho letáku.

Jak být dobrým dobrovolníkem.

avizovaná příručka.

Registrační karta dobrovolníka GDPR

Aktualizovaná registrační karta dobrovolníka, obsahující souhlas zákonného zástupce a souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů dobrovolníka podle nejnovější legislativy,

Poučení dobrovolníka o pojištění a cenných věcech

Poučení o zajištění pojištění dobrovolníka dobrovolnickým centrem.

Potvrzení lékař pro programy Barevné odpoledne a Rozsviť můj den

Nezbytné potvrzení pro zmíněné programy, v ostatních programech je čestné prohlášení.

Čestné prohlášení dobrovolníka pro ostatní programy

Čestné prohlášení dobrovolníka k přiložení k výpisu z Rejstříku trestů

Codex of volunteer

English version

Registration card of volunteer

New version with Consent to the processing of personal data.