Výroba látek pro Tři krále v DDM Písek

Jak vznikaly látky na poslední dvě sady kostýmů Tříkrálové sbírky v DDM Písek pod vedením paní Marie Petrové, vedoucí Oranžového oddělení.