Program vhodný pro individuální i skupinové dobrovolnictví, je zaměřen na aktivity se seniory, jak v pobytových zařízeních, tak pro soukromé osoby. Dobrovolník může vykonávat následující činnosti:

- doprovod při vycházkách.

- individuální komunikace - diskuse o novinkách ve společnosti, politice, kultuře,

sportu apod.

- předčítání novin, knih.

- sledování médií - zpráv, filmů, dokumentů.

- doprovod při kulturních a společenských, sportovních akcích.

- doprovod při výletech.

- chvíle s hudebním nástrojem - hraní na hudební nástroj.

- prohlížení fotoalb, diskuse o společnosti.

- výpomoc s osobní korespondencí (sepisování, posílání).

- výuka základů cizího jazyka.

- výuka základů obsluhy počítače a programu Skype.

- procvičování obsluhy mobilního telefonu a další domácí techniky, zásady manipulace a

bezpečnosti provozu.

Přednášková činnost na různá témata - literatura, cestování, výživa apod.

Kolektivy ochotníků, hudebníků a dalších umělců mohou v rámci tohoto programu realizovat dobročinná vystoupení v pobytových zařízeních pro seniory.