Program je určený pro dobrovolníky jednotlivce i skupiny, kteří mohou pomoci jednorázově při organizaci různorodých akcích zaměřených na sport, kulturu a další. Činnosti mohou být různorodé - roznos letáků, fyzická výpomoc při stavění a bourání akce, moderování akcí, vystupování na akcích samotné, výpomoc s organizací účinkujících.

Například při: Velikonocích, Čarodějnicích, Dětských dnech, Letnicích, Vánoční akce - zpívání koled, předávání poselství Vánoc.Lze organizovat akce na obnovu kulturního dědictví v regionu - tradice, zvyky apod.

Dále je určen pro jednorázové fyzické výpomoci v zařízeních poskytujících sociální služby. Především při sezónních úklidech, údržbě okolí a zeleně, drobných opravách provozního zařízení, natírání plotu, stěhování kvůli rekonstrukci apod.