Ne každému vyhovuje veřejný styk a tak jsme připravili tento program pro dobrovolníky - jednotlivce. Můžete nám, jako dobrovolník, pomoci při úpravách kostýmů pro Tříkrálovou sbírku, s různými ručními pracemi pro naše klienty , např. opravy oděvů, pletenin, opravy a úpravy domácího textilu, výroba jedoduchých šitých,pletených, háčkovaných doplňků nebo součástí oděvů apod., výroba nebo úprava pomůcek pro klienty našich služeb.