Program vhodný spíše pro individuální dobrovolnictví nebo pro dvojice dobrovolníků. Realizace volnočasových aktivit pro děti, mládež a dospělé ohrožené sociálním vyloučením, nebo již sociálně vyloučené. Dále i pro děti, mládež a dospělé se zdravotním postižením umístěné v pobytových zařízeních nebo navštěvující nízkoprahové kluby. Výpomoc pro soukromé osoby se zdravotním postižením v jejich domácnostech.

Nedílnou součástí jsou i vzdělávací aktivity.

Příklad činností dobrovolníka:

-realizace různých zájmových kroužků (sport, tanec, hudba, tvořivé aktivity, historie, příroda apod.).

- další způsoby využití volného času.

- doučování předmětů základní školy, především matematiky, češtiny a jazyků.

- doprovod při kulturních a společenských, sportovních akcích.

- společenský styk s osobami se zdravotním postižením (diskuse, filmy, politika, předčítání ap.).

- besedy s veřejně činnými osobami (sportovci, umělci, spisovateli, cestovateli a dalšími pozitivními vzory ze společnosti).

Kreativitě se zde skoro žádné meze nekladou :-)!