Vzdělání a eliminace sociálního vyloučení

Jak vyjít z kruhu sociálního vyloučení?

Vzdělání je základním stavebním kamenem pro budoucí eliminaci ohrožení sociálním vyloučením u dětí a mládeže. Nezbytně nutná součást je podpora k učení v rodině a spolupráce i s dalšími organizacemi jako je Naděje a její nizkoprahový klub.


Proto s radostí oznamuji, že dvoum slečnám se pomalu začíná plnit jejich sen! Byly přijaty na střední školy!
GRATULUJEME


Veřejně chci poděkovat naším dobrovolnicím - Martě a Mileně, které jejich doučování vedly. Martě přeji hodně úspěchů - ať už na zahraniční misi, na kterou se, jako dobrovolnice, vydává, tak i v budoucím studiu na VŠ!


DĚKUJI