Tříkrálová sbírka je v Písku zahájená.

Dnešní hlavní událost v kostele Narození Panny Marie v Písku.

Od rána nás počasí svou proměnlivostí hodně napínalo, ale nakonec ukázalo svou vlídnější tvář.

Zemský hřebčinec v Písku připravil dětem krásný zážitek a poskytl koledníkům slavnostní kočár, kterým se postupně svezli do děkanského kostela.

Tady byli očekávaní R. D. Mgr. Janem Doležalem, který pro ně měl připravená moudrá slova o příběhu Tří králů – mudrců, významu znamení K+M+B a závěrečné požehnání pro jejich konání.

Při výstupu z kostela zaznělo vytrubování tradiční koledy. Poté se čtyři skupiny koledníků vydali na první koledu, kterou ukončil rozmar počasí. Koleda bude probíhat do 14. 1., kdy a kde se můžete dočíst v předchozím článku, jež je průběžně aktualizovaný.

Děkujeme všem koledníčkům, jejich rodičům, vedoucím skupin, příznivcům, dárcům a dobrým lidem, kteří přispívají svou činností, dary nebo dalšími aktivitami k hladkému průběhu letošního ročníku.