Tříkrálová sbírka 2019 na Písecku

Tříkrálová sbírka 2019 na Písecku

Informace o zahájení a průběhu koled na Písecku. Článek budeme průběžně aktualizovat.

Vážení příznivci dobrovolnického centra Bonum,

zveřejňujeme rozpis koled Tříkrálové sbírky. Zároveň Vás všechny zveme na slavnostní zahájení, které proběhne dne 2. 1. 2019 ve 14,30h, v kostele Narození Panny Marie (děkanský kostel). Koledníkům zde požehná pan vikář R. D. Mgr. Jan Doležal. Na zahájení se podílí i Zemský Hřebčinec Písku, který připravil překvapení pro malé i větší koledníčky.

Novinkou je účast dětí ze 13. MŠ v Písku, které 4. 1. od 9,30h, při procházce městem, zazpívají kolemjdoucím koledu a rozdají kalendáříky a cukříky Tříkrálové sbírky. Mateřská školka se rozhodla podpořit tradici, která je také součástí vánočních svátků.

Ve stájích Štětice se pak 6. 1. v 11h chystá slavnostní výjezd na koledu.

  1. 1. Po slavnostním zahájení koleda dětí ze skupiny náboženství Fara Písek, centrum a širší centrum Písku,
  2. 1. Odpoledne koleda větších dětí ze skupiny náboženství Fara Písek, centruum a širší centrum Písku,
  3. 1. Koleda dětí z 13. MŠ sídliště Jih směr k Nemocnici Písek, sídliště Jih směr k Zemskému Hřebčinci,sídliště      Jih směr Lipová alej a okolí, odpoledne vyrážeji na koledu Skauti v Čimelicích,
  4. 1. – 6. 1. sobota v 9,30 slavnostní zahájení sbírky v Protivíně - kostel a fara na Masarykově nám. Písek – Hradiště, Na Pakšovce, Sudoměř, Záhoří, Sudoměř, Kestřany, Heřmaň, Čížová (neděle odpoledne),
  5. 7.1. Odpoledne koleda píseckých skautů v Písku, koledníci vyrážejí i v Putimi
  6. -10. 1. Probíhá koleda na Logrech v Písku,
  7.  
  8. 1. -10. 1. Koleda dětí ze skupiny náboženství na písecké farnosti, oblast Mírové nám, Kollárova, Erbenova a další ulice, v odpoledních hodinnách.

11. 1. probíhá odpoledne koleda v Čimelicích a Rakovicích.

9. 1. -13.1. bude probíhat koleda v centru Čížové, Vráži, Drhovli a okolí.

Kasičky budou v době trvání sbírky 1 - 14. 1. v kostelích Písecké farnosti. Kdo bude mít cestu okolo Oblastní charity v Písku, může přispět do kasičky přímo v kanceláři u paní ředitelky Dany Vejšické.

Zároveń sháníme koledníky pro Dobev, Velké a Malé Nepodřice, Chlaponice, Mladotice.

Výtěžek sbírky jde na podporu činnosti Oblastní charity v Písku, do níž patří i dobrovolnické centrum. Díky činnosti dobrovolníků přináší Bonum radost a významnou pomoc desítkám klientů různých zařízení sociálních a dalších služeb v Písku.

Koledníci přinášejí domovu požehnání všeho dobrého, aby od nás v dalším roce šlo vše zlé pryč.

Přijďte si s námi prodloužit sváteční dny.

 

S přáním krásného vánočního času

Markéta Chládková

Koordinátorka DC Bonum