Přednáška pro studenty SPŠ a VOŠ v Písku

Téma Ženy ve vědě a technice - (neznámé) příběhy žen, které změnily svět.

Ve čtvrtek 22. 2. 2018 se v rámci programu Barevné odpoledne uskutečnila na SPŠ a VOŠ v Písku přednáška naší dobrovolnice - paní PhDr. Kláry Anny Čápové (sociokulturní antropologie, Durham University, U.K.) na téma Ženy ve vědě a technice - (neznámé) příběhy žen, které změnily svět.
 
Studenti se dozvěděli informace o historii a současnosti zrovnoprávnění žen ve vědě a technice, byli seznámeni s poutavými příběhy žen 20. a 21. století, jako byly např. Marie Curie-Skłodowská, Iréne Joliot-Curie, Milada Horáková, Margaret Hamilton (programátorka, jež sestavila kód pro rakety řady Apollo) a dalších vědkyních spolupracujících na různých vědeckých programech nebo nositelkách Nobelovy ceny za fyziku, chemii apod.Téma se týkalo i pokrokově smýšlejících mužů, jako byl náš první prezident Tomáš Garrigue Masaryk, Albert Einstein (věděli jste např., že napsal osobní žádost o omilostnění paní Milady Horákové prezidentu Gottwaldovi?- já ne :-)) a dalších.
 
Představila studentům základní teze rovnosti a rovnoprávnosti mezi pohlavími, národnostmi nebo náboženstvími. Jako příklad byla zde uvedená nadnárodní společnost Lego, která pravidelně představuje genderové řady stavebnic na téma - ženy vědkyně, výzkumná laboratoř, astronautky.Dozvěděli se zajímavé informace o probíhajících výzkumech a realizaci koncepce osídlování Marsu a seznámili s nově vznikajícím vědním oborem Astrobiologie.
 
Paní PhDr. Čápová tak pomohla rozšířit vědomosti studentů o méně známá fakta a souvislosti. Odměnou jí byl soustředěný zájem studentů a živá diskuse.
 
Chtěla bych tímto SPŠ a VOŠ v Písku, resp. paní Klavíkové, poděkovat za zájem o tuto přednášku a její realizaci. V případě přednášející se jednalo o premiérovou přednášku v českém jazyce, na českém území,poněvadž se především věnuje výzkumům a přednáškám v zahraničí.
 
Pro zájemce má paní PhDr. Čápová připravené i další přednášky,např. na téma - Jak studovat v zahraničí (aspekty studia a potřeby studenta), Pracovní uplatnění žen, Postavení žen v současné společnosti ap.
 
Markéta Kracíková, koordinátorka dobrovolnického centra Bonum při Oblastní charitě Písek.