Co vše Bonum zajišťuje?

Služby, které centrum poskytuje dobrovolníkům a přijímacím organizacím.

 

Bonum – dobrovolnické centrum Písek je určeno pro organizace poptávající dobrovolníky a pro zájemce o dobrovolnickou službu (15-99 let). Dále pro firmy, které cítí potřebu zapojit své zaměstnance  do firemního dobrovolnictví a pro organizace přijímající dobrovolníky, které jsou poskytovateli sociálních služeb na území města Písku a jeho nejbližším okolí.

Každý zájemce může díky širokému spektru nabízených služeb najít aktivitu, která mu nejvíce vyhovuje – jednak podle cílových skupin, jednak podle typu činnosti (pravidelná/ nárazová/ manuální/ administrativní). Dále poskytujeme konzultace pro zájemce pro dobrovolnictví zdarma. Váš nápad posoudíme a  pomůžeme Vám ho zrealizovat a to i v případě, že se pro něj nenajde místo v některém z našich programů.

Bonum zajišťuje výběr vhodné aktivity a přijímací organizace,  proškolení dobrovolníka, jeho pojištění a další potřebnou péči a podporu během výkonu dobrovolnictví. Na závěr, při ukončení spolupráce, poskytujeme Osvědčení o výkonu dobrovolnické služby.

Přijímací organizaci odpadá veškerá administrativní zátěž, dále proškolovací a průběžná péče o dobrovolníka, v neposlední řadě starosti a zátěž s jeho pojištěním. Obě strany se pak mohou věnovat předmětu výpomoci dobrovolníka s čistou hlavou a o to kvalitněji.

Základní činnosti dobrovolnického centra:

• získávání, výběr, evidence dobrovolníků pro neziskové a další organizace v Písku, poskytující sociální služby,

• zjišťování potřeb přijímajících organizací,

• školení dobrovolníků,

• smluvní zajištění dobrovolnické činnosti,

• pojištění dobrovolníků,

• zajištění supervize,

• komunikace s přijímajícími organizacemi,

• propagace dobrovolnictví na Písecku,

• podpora rozvoje dobrovolnictví.

Pokud máte vlastní nápad na dobrovolnictví a potřebujete poradit, nabízíme konzultace zdarma!

Formy spolupráce s námi jsou variabilní.