Aktualizovaný leták Bonum

Finální verze našeho letáku.

Čestné prohlášení dobrovolníka pro ostatní programy

Čestné prohlášení dobrovolníka k přiložení k výpisu z Rejstříku trestů

Kodex dobrovolníka

Informační materiál pro dobrovolníka

Poučení dobrovolníka o pojištění a cenných věcech

Poučení o zajištění pojištění dobrovolníka dobrovolnickým centrem.

Registrační karta dobrovolníka GDPR

Aktualizovaná registrační karta dobrovolníka, obsahující souhlas zákonného zástupce a souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů dobrovolníka podle nejnovější legislativy,

Potvrzení lékař pro programy Barevné odpoledne a Rozsviť můj den

Nezbytné potvrzení pro zmíněné programy, v ostatních programech je čestné prohlášení.

Registration card of volunteer

New version with Consent to the processing of personal data.