Aktualizovaný leták Bonum

Finální verze našeho letáku.

Čestné prohlášení dobrovolníka

Čestné prohlášení dobrovolníka k přiložení k výpisu z Rejstříku trestů

Čestné prohlášení dobrovolníka k činnosti s dětmi

Čestné prohlášení dobrovolníka k činnosti s dětmi přikládané k výpisu z Rejstříku trestů.

Kodex dobrovolníka

Informační materiál pro dobrovolníka

Poučení dobrovolníka o pojištění a cenných věcech

Poučení o zajištění pojištění dobrovolníka dobrovolnickým centrem.

Souhlas zákonného zástupce

Souhlas zákonného zástupce s činností svého dítěte/opatrovance ve věku 15-18let (rozhodující je datum registrace v Bonu) v rámci programů dobrovolnického centra. Lze jej stáhnout, vytisknout, podepsat a dobrovolníkem přinést na schůzku.

Registrační karta dobrovolníka

Registrační karta volně ke stažení. Pokud chcete, můžete si ji vytisknout, vyplnit a přinést k nám na první schůzku.

Registration card for volunteer

The document can be printed and filled, you can bring it to your first  meeting in Bonum.